maanantai 19. marraskuuta 2018

Palvelumuotoilua yhdessä


Parasta DigiTukea -hankkeen toimijoita on jalkautunut yhdessä Parasta Palvelua väen kanssa yhteisiin palvelumuotoilukoulutuksiin keväästä 2018 alkaen. Palvelumuotoiluprosessi on ollut vaiherikas ja siinä samalla on muotoutunut malleja asiakkaiden palvelupoluista ja mahdollisista pullonkauloista palvelupolulla. Yhteisiä koulutuksia on järjestetty kaikkien Parasta Palvelua alueverkostojen alueilla (etelä, länsi, itä ja pohjoinen). Parasta DigiTukea toimijoita on ollut mukana jokaisen alueen palvelumuotoilukoulutuksissa. Mukaan palvelumuotoiluprosessiin on saatu myös työelämäasiakkaita, jolloin olemme saaneet kuulla asiakkaiden kokemuksia suoraan heiltä.

Palvelumuotoilupäivissä osallistujat ovat saaneet haastaa itsensä ajattelemaan ”laatikon ulkopuolelta” ja asiakaskokemuksen nykyisiä haasteita on pyritty ratkomaan monin erilaisin keinoin. Kaiken perustana on kuitenkin itse asiakaskokemuksen ymmärtäminen, jotta palvelupolun muotoilussa osataan keskittyä oikeisiin kohtiin. Palvelumuotoilua ovat vetäneet Jujun asiantuntijat Jaana Jeminen ja Anu Nylund, joiden kanssa olemme haastaneet itsemme ajattelemaan uudella tavalla. Mukaan päiviin on mahtunut paljon erilaisten menetelmien harjoittelua sekä antoisaa yhteistyötä Parasta Palvelua ja myös Parasta DigiOhjausta toimijoiden kanssa.

Palvelumuotoiluprosessin viimeiset koulutuspäivät pidettiin menneellä viikolla. Yhteistyö Parasta-hankkeiden kesken jatkuu tästä entistä tiiviimmin.


Ryhmätyötuotos (hahmomalli) Parasta Palvelua Pohjoisen 28.8.18 palvelumuotoilupäivässätorstai 8. marraskuuta 2018

Hankkeen tuottamat hyödyt

Mikä ovat hankkeen tuottamat hyödyt? Tämä kysymys tulee mieleen ensimmäisten joukossa, kun hanketta esitellään sidosryhmille.

Parasta DigiTukea -hankkeen tavoitteena on tuottaa koulutuksen järjestäjille yhteentoimivuuden kuvaukset, jotka liittyvät työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalleihin. Mitä se puolestaan tarkoittaa? Asiaa havainnollistetaan alla olevalla videolla:
Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeemme tekee mm. sanastotyötä ja mallinnamme prosesseissa liikkuvaa tietoa. Otamme määrittelyissä huomioon kansallisten järjestelmien (kuten Koski ja eHOKS) kehittämistyön.

Tuloksena saamme kuvaukset, joita koulutuksen järjestäjät voivat soveltaa osana omaa kokonaisarkkitehtuurityötään. Niitä voidaan hyödyntää mm. laatutyössä, kehittämiskohteitten ja -projektien määrittelyssä sekä tehtäessä tarjouspyyntöjä, jotka koskevat järjestelmähankintoja.