perjantai 6. syyskuuta 2019

Parasta DigiTukea -sanasto julkaistu ja kommentoitavissa 20.9. saakka

Olemme julkaisseet Parasta DigiTukea -sanaston Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa. Samalla on käynnistimme lausuntokierroksen, jossa pyydämme kommentteja noin 50:n työpaikalla järjestettävän koulutuksen käsitteisiin.

Käsitteet on esitetty termitietueina ja käsitekaavioina. Määritelmät on annettu suomeksi ja termisuositukset suomeksi ja ruotsiksi. Sanastomme aihepiiriin liittyy runsaasti käsitteitä, jotka on määritelty opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa Opetus- ja koulutussanastossa (OKSA). Koska sanastomme on tarkoitus julkaista myöhemmin osana OKSAa, lausuntokierrosversion yhteyteen on lainattu OKSAsta ainoastaan keskeisimmät yhteiset käsitteet.

Parasta DigiTukea -sanasto on saatavilla kahdessa eri muodossa ja sitä voi kommentoida kahdella eri tavalla (deadline 20.9.2019):

  1. Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa: https://sanastot.suomi.fi/concepts/86d241b2-2dee-4289-b2bf-e1eeacba8567

    Kommentointi tapahtuu Kommentit-työkalussa: https://kommentit.suomi.fi/commentround;commentRoundId=3a564689-61fb-4c2a-8778-5db1c3400560

    Tämä kommentointitapa edellyttää Yhteentoimivuusalustan tunnuksia. Lisätietoja: https://vrk-ewiki.eden.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=21779517

  2. Sanastokeskus TSK:n sivustolla on PDF-muotoinen sanasto: http://www.tsk.fi/tiedostot/luonnokset/PDT/ParastaDigiTukea_sanasto.pdf

    PDF-muotoista sanastoa on tarkoitus kommentoida kirjoittamalla lausunnot lausuntopohjaan, joka löytyy osoitteesta http://www.tsk.fi/tiedostot/luonnokset/PDT/Lausuntopohja.rtf, ja lähettämällä täydennetty tiedosto Sanastokeskukseen terminologi Riina Kosuselle (etunimi.sukunimi@tsk.fi ).

Lausuntokierroksen jälkeen sanastotyöryhmämme jatkaa työskentelyä Riina Kosusen johdolla käsittelemällä lausunnot ja viimeistelemällä sanaston.

Parasta DigiTukea -sanastotyöryhmäläisiä 23.8.2019 Keuda-talolla Keravalla

perjantai 23. elokuuta 2019

Väliaikakatsaus tietomallinnustyöhön ja syksyn tilaisuuksiin

Parasta DigiTukea on aloittanut loppukirin tietomallinnustyössä. Olemme työstäneet vuoden alusta alkaen Yhteentoimivuusalustan Tietomallit-työkaluun työpaikalla järjestettävän koulutuksen soveltamisprofiilia. Työmme edistyttyä kävi ilmi, että kokoamamme luokat, attribuutit ja assosiaatiot ovat varsin geneerisiä koulutuksen tietoalueella. Tämän takia tulemme syksyn aikana tekemään tietokomponentteja, jotta ne ovat jatkossa uudelleen käytettävissä muissa tietomalleissa. Työmme vaatii vielä katselmointia ja täydentämistä.

Syyskuussa Parasta DigiTukea järjestää webinaarina yhteentoimivuus ja tietoarkkitehtuurikoulutuksia, joista päivitämme tietoa tämän blogimme Tapahtumat-sivulle. Näiden webinaarien lisäksi suosittelemme katsomaan sidosryhmämme Väestörekisterikeskuksen tallenteen Tiedon semanttinen yhteentoimivuus -seminaarista 22.8.2019 sekä osallistumaan heidän järjestämiin koulutuksiin (Yhteentoimivuusalustan koulutukset ja seminaarit).


Teksti: Riikka Lahtela, projektikoordinaattori, OSAO

torstai 20. kesäkuuta 2019

eHOKSin käyttöönoton esittelyt

Parasta DigiTukea -työssä olemme tunnistaneet työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosesseissa liikkuvia tietoja, joita mallinnamme Tietomallit.suomi.fi-työkaluun. Tiedoissa on paljon yhtäläisyyksiä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ja henkilökohtaistamisen toteuttamisen tueksi kehitetyn eHOKS-palvelun tietosisältöjen kanssa. Yhteentoimivuuden kannalta on merkittävää, että huomioimme työssämme HOKSin ja eHOKSin kehitystyön.

OPH:n eHOKS-palvelun kehittämistyön seuraamisen lisäksi olemme käyneet vuoropuhelua eHOKS-projektiryhmän kanssa muun muassa sanastotyön osalta. Muutamat osatoimijamme ovat olleet mukana eHOKSin toteutuksessa, josta konkreettisena toimenpiteenä on ollut Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Keuda) ja Koulutuskeskus Salpauksen eHOKS-pilotoinnit.

Parasta DigiTukea -osatoteuttaja Keuda järjesti 14.8.2019 avoimen keskustelutilaisuuden eHOKSista. Tilaisuudessa Keuda ja Salpaus esittelivät eHOKSin testausta ja käyttöönottoa sekä siinä havaittuja haasteita koulutuksen järjestäjien näkökulmasta. Tilaisuudessa jaettiin kokemuksia ja ajatuksia vertaistukityyppisesti.

Tilaisuuden tallenne:
Esittelydiat:

eHOKS esittely ja käyttöönoton toimenpiteet koulutuksenjärjestäjän näkökulmasta, Rita Simola ja Marjaana Suo, Keuda

eHOKS käyttöönotto koulutuskeskus Salpauksessa, Mikko Jänis

Vastauksen esitettyihin kysymyksiin:

Tilaisuuden kysymykset ja vastaukset
perjantai 14. kesäkuuta 2019

Kypsyystasomallia laatimassa

Parasta DigiTukea on aloittanut kypsyystasomallin laatimisen. Tavoitteena on tuottaa ammatillisen koulutuksen järjestäjille työkalu, jonka avulla he voivat itsearvioida ja mitata yhteentoimivuuden kehittämiseen tarvittavia kyvykkyyksiään sekä käynnistää siihen liittyvää kehitystyötä.

Kypsyystasomallin suunnittelun aloitimme 12.6.2019 lähipäivässä Helsingissä, jossa tutustuimme Arter Oy:n konsultin Elina Mäkisen johdolla erilaisiin arviointimalleihin sekä tarkensimme oman mallimme tavoitteita sekä ideoimme sen sisältöä ja muotoa. Ideoiden jalostamista jatketaan kesän yli ja työtä edistetään elo- ja syyskuussa useissa Skype-työpajoissa.

Tulemme jakamaan kypsyystasomallin avoimesti kaikkien saataville ja jatkokehitettäväksi. Sen käyttöönottamiseksi järjestämme syksyn päätteeksi koulutusta ja muita tilaisuuksia.

Parasta DigiTukea -toimijat ja Elina Mäkinen Arter Oy, Valimo, Helsinki, 12.6.2019

Teksti: Riikka Lahtela, projektikoordinaattori, OSAO

perjantai 31. toukokuuta 2019

Strategiakartta kokoaa toiminnan tavoitteet


Kokonaisarkkitehtuuriin kuvataan toiminnan tavoitteet sekä toteutus. Arkkitehtuurikuvauksiin kuuluva strategiakartta on hyvä ylätason kooste, joka sisältää toiminnan tavoitteet, niiden saavuttamiseksi tarvittavat tulokset sekä kyvykkyydet, joita tuloksiin pääseminen edellyttää. Muilla, alaspäin tarkentuvilla kuvauksilla konkretisoidaan, miten tulokset käytännössä on tarkoitus saada aikaan.

Parasta DigiTukea –hankkeen tavoitteena on tuottaa kuvauksia, jotka tukevat koulutuksen järjestäjien kokonaisarkkitehtuurityötä. Koska Parasta DigiTukea kuuluu ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukiohjelmaan, aloitimme oman kokonaisarkkitehtuurityömme määrittelemällä ammatillisen koulutuksen uudistamisen keskeisiä tavoitteita.

Kun ammatillista koulutusta uudistettiin vuoden 2018 alusta lähtien, oli muutoksen motivaattoreina useita yhteiskunnassa havaittuja ilmiöitä: muuttoliike jatkuu, väestö ikääntyy, käytettävissä olevat resurssit pienenevät. Vapaana olevan työvoiman ja työpaikkojen välillä on tunnistettu kohtaanto-ongelma – työpaikkoja on täyttämättä, mutta samaan aikaan on myös työttömiä työnhakijoita. Onko väestöä koulutettu sellaisiin tehtäviin, joissa ei tarvita uutta työvoimaa? Työelämän osaamistarpeet muuttuvat myös moninaisemmiksi: enää ei riitä, että tuotetaan saman muotin mukaista tutkintokoulutusta, vaan sisältöjä olisi hyvä yhdistellä yli tutkintorajojen. Samaan aikaan työelämän digitalisaatio etenee ja koulutuksen alalla käyttöön otettavat kansalliset tietojärjestelmäpalvelut laajenevat ja monipuolistuvat.

Nämä edellä esitellyt ilmiöt on kuvattu strategiakartassa nk. ajureina, ja ajurit puolestaan määrittävät uudistumisen tavoitteita. Tavoitteista monet liittyvät työelämäyhteistyöhön, työelämän kuulemiseen ja koulutuksen viemiseen työpaikoille. Erityisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessit ja tietosisällöt sekä niihin liittyvä yhteentoimivuus ovat Parasta DigiTukea –hankkeen keskeisintä työsarkaa.

Jotta uudistetulle koulutukselle asetetut tavoitteet ja tulokset olisivat saavutettavissa, täytyy koulutuksen järjestäjillä olla niihin tarvittavaa kyvykkyyttä. Näiden kaikkien asioiden kooste on esitetty kuvassa näkyvässä strategiakartassa. Sen pohjalta Parasta DigiTukea –hanke jatkaa työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyvien kokonaisarkkitehtuurikuvausten tuottamista.

Katriina Karkimo
Projektikoordinaattori
Stadin ammatti- ja aikuisopisto