keskiviikko 28. marraskuuta 2018

Mitä on yhteentoimivuus?


Asiana yhteentoimivuus ei ole uusi. Hankkeen edetessä olemme kuitenkin huomanneet, että se vaatii tarkempaa tarkastelua, jotta työmme merkitys ymmärretään. Avaamme aihetta tulevissa blogikirjoituksissamme, mutta aloitetaan yhteentoimivuuden määritelmistä:

Eurooppalaisissa yhteentoimivuusperiaatteissa (EIF) tarkoitetaan yhteentoimivuudella "organisaatioiden kykyä olla vuorovaikutuksessa niiden yhteistä etua palvelevien tavoitteiden saavuttamiseksi jakamalla tietoa ja osaamista organisaatioiden kesken niiden käyttämien toimintaprosessien kautta ja hyödyntämällä niiden tieto- ja viestintätekniikkajärjestelmien välistä tiedonsiirtoa".

JHS 179:ssä yhteentoimivuus on määritelty seuraavasti: "Toimijoiden, prosessien ja tietojärjestelmien kyky viestiä keskenään sellaisella tavalla tai siinä laajuudessa, että ne voivat rutiininomaisesti käyttää ja ymmärtää toistensa tietoja."

Molemmissa määritelmissä yhteentoimivuus nähdään organisaatioiden kykynä jakaa ja hyödyntää toistensa tietoa ja osaamista. Tähän me Parasta DigiTukea -työssä pureudutaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosesseihin liittyvän käsitteistön ja tietoaineistojen kautta.​

Riitta Alkula (Gofore) avasi tarkemmin yhteentoimivuutta ja sen merkitystä ja tavoitteita Parasta-yhteistyöpäivässä 15.11.2018 puheenvuorossaan “Tiedon kiertotalous - yhteistyöllä yhteentoimivuuteen”:torstai 22. marraskuuta 2018

Yhdenmukaiset toimintamallit ja prosessit


Parasta DigiTukea järjesti palveluprosesseihin liittyvän yhteistyöpäivän 15.11.2018 Edupolin tiloissa Tikkurilassa. Osallistujia oli meidän lisäksemme Parasta Palvelua ja Parasta DigiOhjausta -verkostoista. 

Tuija Ojanen Tieturilta piti päivän alussa puheenvuoron otsikolla Yhdenmukaiset toimintamallit ja prosessit. Puheenvuorosta tehtiin tallenne, joka on katsottavissa YouTube-kanavallamme:Päivän aikana käynnistettiin yhteistyötä työpaikalla järjestettävän koulutuksen palveluprosessin kuvaamiseksi. Koulutuksen järjestäjien yhdenmukaista toimintamallia tarvitaan koulutuksen järjestäjien omien toimintaprosessien yhteensovittamiseksi, jotta palvelu saadaan näyttäytymään yhdenmukaisena ja käyttäjäkeskeisessä muodossa opiskelija- ja työelämäasiakkaille.

Toimintamallien yhdenmukaistaminen edellyttää, että niiden dokumentoinnista ja mallintamistekniikoista sovitaan yhteisesti sekä prosesseihin liittyvät tiedot kuvataan.  

maanantai 19. marraskuuta 2018

Palvelumuotoilua yhdessä


Parasta DigiTukea -hankkeen toimijoita on jalkautunut yhdessä Parasta Palvelua väen kanssa yhteisiin palvelumuotoilukoulutuksiin keväästä 2018 alkaen. Palvelumuotoiluprosessi on ollut vaiherikas ja siinä samalla on muotoutunut malleja asiakkaiden palvelupoluista ja mahdollisista pullonkauloista palvelupolulla. Yhteisiä koulutuksia on järjestetty kaikkien Parasta Palvelua alueverkostojen alueilla (etelä, länsi, itä ja pohjoinen). Parasta DigiTukea toimijoita on ollut mukana jokaisen alueen palvelumuotoilukoulutuksissa. Mukaan palvelumuotoiluprosessiin on saatu myös työelämäasiakkaita, jolloin olemme saaneet kuulla asiakkaiden kokemuksia suoraan heiltä.

Palvelumuotoilupäivissä osallistujat ovat saaneet haastaa itsensä ajattelemaan ”laatikon ulkopuolelta” ja asiakaskokemuksen nykyisiä haasteita on pyritty ratkomaan monin erilaisin keinoin. Kaiken perustana on kuitenkin itse asiakaskokemuksen ymmärtäminen, jotta palvelupolun muotoilussa osataan keskittyä oikeisiin kohtiin. Palvelumuotoilua ovat vetäneet Jujun asiantuntijat Jaana Jeminen ja Anu Nylund, joiden kanssa olemme haastaneet itsemme ajattelemaan uudella tavalla. Mukaan päiviin on mahtunut paljon erilaisten menetelmien harjoittelua sekä antoisaa yhteistyötä Parasta Palvelua ja myös Parasta DigiOhjausta toimijoiden kanssa.

Palvelumuotoiluprosessin viimeiset koulutuspäivät pidettiin menneellä viikolla. Yhteistyö Parasta-hankkeiden kesken jatkuu tästä entistä tiiviimmin.


Ryhmätyötuotos (hahmomalli) Parasta Palvelua Pohjoisen 28.8.18 palvelumuotoilupäivässätorstai 8. marraskuuta 2018

Hankkeen tuottamat hyödyt

Mikä ovat hankkeen tuottamat hyödyt? Tämä kysymys tulee mieleen ensimmäisten joukossa, kun hanketta esitellään sidosryhmille.

Parasta DigiTukea -hankkeen tavoitteena on tuottaa koulutuksen järjestäjille yhteentoimivuuden kuvaukset, jotka liittyvät työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalleihin. Mitä se puolestaan tarkoittaa? Asiaa havainnollistetaan alla olevalla videolla:
Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeemme tekee mm. sanastotyötä ja mallinnamme prosesseissa liikkuvaa tietoa. Otamme määrittelyissä huomioon kansallisten järjestelmien (kuten Koski ja eHOKS) kehittämistyön.

Tuloksena saamme kuvaukset, joita koulutuksen järjestäjät voivat soveltaa osana omaa kokonaisarkkitehtuurityötään. Niitä voidaan hyödyntää mm. laatutyössä, kehittämiskohteitten ja -projektien määrittelyssä sekä tehtäessä tarjouspyyntöjä, jotka koskevat järjestelmähankintoja.

tiistai 30. lokakuuta 2018

Sidosryhmäkontakteja


Parasta DigiTukea -hankkeessa teemme yhteistyötä tällä hetkellä muun muassa seuraavien tahojen kanssa:


Gofore:


Tuoreimpana sidosryhmänä yhteentoimivuuteen ja tietomallinnukseen on hankittu asiantuntijapalvelua, jonka meille tuottaa Gofore. Yhteistyö on käynnistynyt lokakuun lopussa.


YTI-hanke/Väestörekisterikeskus:


Teemme yhteistyötä valtiovarainministeriön asettaman “Yhteinen tiedon hallinta” (YTI) -hankkeen kanssa. YTI-hankkeen tavoitteena on edistää julkisen tiedon hallinnan yhtenäisyyttä. Väestörekisterikeskuksen YTI-tiimin Petri Tenhunen, Anssi Hänninen ja Marko Latvanen esittelivät meille kesäkuussa Suomi.fi:n yhteentoimivuusalustaa ja sen työkaluja. Marraskuussa otamme käyttöön tietomallit-työkalun.

Väestörekisterikeskuksen Marko Latvanen (esittelemässä) ja Petri Tenhunen (oikealla näytön puolella) vieraana Parasta DigiTukea sanastotyön päivässä 11.6.2018 Stadin AO:n tiloissa.


Sanastokeskus TSK:


Parasta DigiTukea -sanastotyöryhmä työskentelee Sanastokeskus TSK:n terminologin Riina Kosusen johtamana. Sanastokeskus TSK ja Riina Kosunen tekevät yhteistyötä myös OKM:n opetus- ja koulutussanaston (OKSA) parissa.


eHOKS-hanke (OPH):


Keväällä aloitimme yhteistyön OPH:n eHOKS-hankkeen kanssa. Kyseisessä hankkeessa kehitetään sähköistä eHOKS-palvelua. Ensimmäinen konkreettinen osoitus yhteistyöstä oli eHOKS-projektiryhmän ja Parasta DigiTukea järjestämä avoin keskustelutilaisuus opintohallintojärjestelmien toimittajille kesäkuun alussa ja sitä seurannut jatkotilaisuus 6.9.2018. Kolmas tilaisuus järjestetään 3.12.2018.

maanantai 15. lokakuuta 2018

Parasta-kehittämisohjelmat yhteistyössä


Parasta DigiTukea -hankkeemme tekee yhteistyötä muiden Parasta-kehittämisohjelmien kanssa. Konkreettisesti yhteistyö alkoi toukokuussa käynnistyneessä yhteiskehittämisen prosessissa, jossa palvelumuotoilumenetelmiä hyödyntäen kerätään asiakasymmärrystä ja uudistetaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen palveluprosesseja asiakaslähtöisiksi. Kehittämistyötä johtaa ja organisoi Parasta Palvelua ja siihen osallistuu työelämäasiakkaita sekä Parasta DigiTukea ja Parasta DigiOhjausta.  

Hankeperhekuvassa parasta-projektipäälliköt OKM:n ja OPH:n Ammatillisen koulutuksen kehittämisen päivässä 4.10.2018 Helsinki Congress Paasitornissa.

Hyödynnämme Parasta Palvelua -yhteiskehittämisen tuloksia ja heidän tuottamiaan koulutuksen järjestäjien yhteisiä toimintaprosesseja. Näin saadaan kytkettyä työpaikalla järjestettävän koulutuksen palveluiden ja prosessien kuvaaminen ja yhdenmukaistaminen hankkeemme työskentelyyn.

Lokakuun alussa tiivistimme yhteistyötämme Parasta Palvelua -koordinaattoreiden kanssa. Ensimmäisinä askelina tutkimme yhdessä palvelupolun kriittisiä pisteitä ja alamme kartoittaa, mitä tietoa palvelupolulla liikkuu.