keskiviikko 9. lokakuuta 2019

Keskustelutilaisuus asiakkuudenhallinnasta

Ekamin toimesta järjestimme Skypen kautta keskustelutilaisuuden teemasta asiakkuudenhallinta ja asiakkuudenhallintajärjestelmät. Aurinkoinen syyskuu ehti alkuunsa yllättävän nopeasti kesän jälkeen, jolloin ohjelmavalmistelut olivat käyneet kiivaimmillaan. Halusimme kertoa verkostolle ja muille sidosryhmille meidän M-Files järjestelmän käyttöönottoprosessista ja siitä, kuinka me Ekamissa asiakkuudenhallinnan näemme.

Jottei keskustelutilaisuuden näkökulma olisi vain etelä-kymenlaaksolainen, kutsuttiin esiintyjiksi asiakasvastaava Olavi Piispanen Pokesta (Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto) ja Vesa Keränen ohjelmistotalo Kosilasta. Piispanen kertoi heidän Hakosalo-asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönottoprosessista. Keränen puolestaan toi aiheeseen järjestelmätoimijanäkökulmaa.Kirjoittaja: Joonas Penttinen, Ekami

maanantai 30. syyskuuta 2019

Kenen työtä yhteentoimivuus on?

Syksyn aikana meiltä on usein kysytty, että ketkä ovat kohderyhmäämme ja kenen kannattaisi osallistua järjestämiimme tilaisuuksiin. Tilaisuudet ovat antoisia koulutuksen järjestäjien edustajille, joiden työtehtäviin kuuluu yhteentoimivuuden kehittäminen tai sen johtaminen. Erityisesti toivomme mukaan heitä, joille yhteentoimivuuden merkitys ei ole vielä selkiintynyt.
 
Ensisijainen kohderyhmämme ovat koulutuksen järjestäjät ja heidän henkilöstönsä. Toissijaisesti viestimme hankkeestamme muille sidosryhmillemme kuten järjestelmätoimittajille. Opiskelija- ja työelämäasiakkaat eivät ole suoraan kohderyhmäämme, vaikka olemme tehneet tätä työtä nimenomaan sen takia, että tulevaisuudessa voitaisiin kehittää asiakaslähtöisempiä palveluita työelämässä oppimiseen.

Parasta DigiTukea -kehittämishankkeessa meillä on mukana joukko oppisopimuksen ja koulutussopimuksen sekä ohjauksen asiantuntijoita, suunnittelijoita, opettajia, pääkäyttäjiä, järjestelmäkehittäjiä, tietoarkkitehti ja arviointijohtaja. Jokaista meistä on tarvittu eikä työ olisi onnistunut ja edennyt ilman yhteistyötämme. Yhteentoimivuus ei siis ole minkään tietyn ammattiryhmän työtä, vaan ennen kaikkea yhdessä tekemistä.

21.8.2019 Parasta DigiTukea -toimijoita ja Goforen konsultti Jarno Naukkarinen


Kirjoittaja: projektikoordinaattori Riikka Lahtela (OSAO)

perjantai 6. syyskuuta 2019

Parasta DigiTukea -sanasto julkaistu ja kommentoitavissa 20.9. saakka

Olemme julkaisseet Parasta DigiTukea -sanaston Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa. Samalla on käynnistimme lausuntokierroksen, jossa pyydämme kommentteja noin 50:n työpaikalla järjestettävän koulutuksen käsitteisiin.

Käsitteet on esitetty termitietueina ja käsitekaavioina. Määritelmät on annettu suomeksi ja termisuositukset suomeksi ja ruotsiksi. Sanastomme aihepiiriin liittyy runsaasti käsitteitä, jotka on määritelty opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa Opetus- ja koulutussanastossa (OKSA). Koska sanastomme on tarkoitus julkaista myöhemmin osana OKSAa, lausuntokierrosversion yhteyteen on lainattu OKSAsta ainoastaan keskeisimmät yhteiset käsitteet.

Parasta DigiTukea -sanasto on saatavilla kahdessa eri muodossa ja sitä voi kommentoida kahdella eri tavalla (deadline 20.9.2019):

  1. Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa: https://sanastot.suomi.fi/concepts/86d241b2-2dee-4289-b2bf-e1eeacba8567

    Kommentointi tapahtuu Kommentit-työkalussa: https://kommentit.suomi.fi/commentround;commentRoundId=3a564689-61fb-4c2a-8778-5db1c3400560

    Tämä kommentointitapa edellyttää Yhteentoimivuusalustan tunnuksia. Lisätietoja: https://vrk-ewiki.eden.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=21779517

  2. Sanastokeskus TSK:n sivustolla on PDF-muotoinen sanasto: http://www.tsk.fi/tiedostot/luonnokset/PDT/ParastaDigiTukea_sanasto.pdf

    PDF-muotoista sanastoa on tarkoitus kommentoida kirjoittamalla lausunnot lausuntopohjaan, joka löytyy osoitteesta http://www.tsk.fi/tiedostot/luonnokset/PDT/Lausuntopohja.rtf, ja lähettämällä täydennetty tiedosto Sanastokeskukseen terminologi Riina Kosuselle (etunimi.sukunimi@tsk.fi ).

Lausuntokierroksen jälkeen sanastotyöryhmämme jatkaa työskentelyä Riina Kosusen johdolla käsittelemällä lausunnot ja viimeistelemällä sanaston.

Parasta DigiTukea -sanastotyöryhmäläisiä 23.8.2019 Keuda-talolla Keravalla

perjantai 23. elokuuta 2019

Väliaikakatsaus tietomallinnustyöhön ja syksyn tilaisuuksiin

Parasta DigiTukea on aloittanut loppukirin tietomallinnustyössä. Olemme työstäneet vuoden alusta alkaen Yhteentoimivuusalustan Tietomallit-työkaluun työpaikalla järjestettävän koulutuksen soveltamisprofiilia. Työmme edistyttyä kävi ilmi, että kokoamamme luokat, attribuutit ja assosiaatiot ovat varsin geneerisiä koulutuksen tietoalueella. Tämän takia tulemme syksyn aikana tekemään tietokomponentteja, jotta ne ovat jatkossa uudelleen käytettävissä muissa tietomalleissa. Työmme vaatii vielä katselmointia ja täydentämistä.

Syyskuussa Parasta DigiTukea järjestää webinaarina yhteentoimivuus ja tietoarkkitehtuurikoulutuksia, joista päivitämme tietoa tämän blogimme Tapahtumat-sivulle. Näiden webinaarien lisäksi suosittelemme katsomaan sidosryhmämme Väestörekisterikeskuksen tallenteen Tiedon semanttinen yhteentoimivuus -seminaarista 22.8.2019 sekä osallistumaan heidän järjestämiin koulutuksiin (Yhteentoimivuusalustan koulutukset ja seminaarit).


Teksti: Riikka Lahtela, projektikoordinaattori, OSAO

torstai 20. kesäkuuta 2019

eHOKSin käyttöönoton esittelyt

Parasta DigiTukea -työssä olemme tunnistaneet työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosesseissa liikkuvia tietoja, joita mallinnamme Tietomallit.suomi.fi-työkaluun. Tiedoissa on paljon yhtäläisyyksiä henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) ja henkilökohtaistamisen toteuttamisen tueksi kehitetyn eHOKS-palvelun tietosisältöjen kanssa. Yhteentoimivuuden kannalta on merkittävää, että huomioimme työssämme HOKSin ja eHOKSin kehitystyön.

OPH:n eHOKS-palvelun kehittämistyön seuraamisen lisäksi olemme käyneet vuoropuhelua eHOKS-projektiryhmän kanssa muun muassa sanastotyön osalta. Muutamat osatoimijamme ovat olleet mukana eHOKSin toteutuksessa, josta konkreettisena toimenpiteenä on ollut Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Keuda) ja Koulutuskeskus Salpauksen eHOKS-pilotoinnit.

Parasta DigiTukea -osatoteuttaja Keuda järjesti 14.8.2019 avoimen keskustelutilaisuuden eHOKSista. Tilaisuudessa Keuda ja Salpaus esittelivät eHOKSin testausta ja käyttöönottoa sekä siinä havaittuja haasteita koulutuksen järjestäjien näkökulmasta. Tilaisuudessa jaettiin kokemuksia ja ajatuksia vertaistukityyppisesti.

Tilaisuuden tallenne:
Esittelydiat:

eHOKS esittely ja käyttöönoton toimenpiteet koulutuksenjärjestäjän näkökulmasta, Rita Simola ja Marjaana Suo, Keuda

eHOKS käyttöönotto koulutuskeskus Salpauksessa, Mikko Jänis

Vastauksen esitettyihin kysymyksiin:

Tilaisuuden kysymykset ja vastaukset