maanantai 19. marraskuuta 2018

Palvelumuotoilua yhdessä


Parasta DigiTukea -hankkeen toimijoita on jalkautunut yhdessä Parasta Palvelua väen kanssa yhteisiin palvelumuotoilukoulutuksiin keväästä 2018 alkaen. Palvelumuotoiluprosessi on ollut vaiherikas ja siinä samalla on muotoutunut malleja asiakkaiden palvelupoluista ja mahdollisista pullonkauloista palvelupolulla. Yhteisiä koulutuksia on järjestetty kaikkien Parasta Palvelua alueverkostojen alueilla (etelä, länsi, itä ja pohjoinen). Parasta DigiTukea toimijoita on ollut mukana jokaisen alueen palvelumuotoilukoulutuksissa. Mukaan palvelumuotoiluprosessiin on saatu myös työelämäasiakkaita, jolloin olemme saaneet kuulla asiakkaiden kokemuksia suoraan heiltä.

Palvelumuotoilupäivissä osallistujat ovat saaneet haastaa itsensä ajattelemaan ”laatikon ulkopuolelta” ja asiakaskokemuksen nykyisiä haasteita on pyritty ratkomaan monin erilaisin keinoin. Kaiken perustana on kuitenkin itse asiakaskokemuksen ymmärtäminen, jotta palvelupolun muotoilussa osataan keskittyä oikeisiin kohtiin. Palvelumuotoilua ovat vetäneet Jujun asiantuntijat Jaana Jeminen ja Anu Nylund, joiden kanssa olemme haastaneet itsemme ajattelemaan uudella tavalla. Mukaan päiviin on mahtunut paljon erilaisten menetelmien harjoittelua sekä antoisaa yhteistyötä Parasta Palvelua ja myös Parasta DigiOhjausta toimijoiden kanssa.

Palvelumuotoiluprosessin viimeiset koulutuspäivät pidettiin menneellä viikolla. Yhteistyö Parasta-hankkeiden kesken jatkuu tästä entistä tiiviimmin.


Ryhmätyötuotos (hahmomalli) Parasta Palvelua Pohjoisen 28.8.18 palvelumuotoilupäivässätorstai 8. marraskuuta 2018

Hankkeen tuottamat hyödyt

Mikä ovat hankkeen tuottamat hyödyt? Tämä kysymys tulee mieleen ensimmäisten joukossa, kun hanketta esitellään sidosryhmille.

Parasta DigiTukea -hankkeen tavoitteena on tuottaa koulutuksen järjestäjille yhteentoimivuuden kuvaukset, jotka liittyvät työpaikalla järjestettävän koulutuksen toimintamalleihin. Mitä se puolestaan tarkoittaa? Asiaa havainnollistetaan alla olevalla videolla:
Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeemme tekee mm. sanastotyötä ja mallinnamme prosesseissa liikkuvaa tietoa. Otamme määrittelyissä huomioon kansallisten järjestelmien (kuten Koski ja eHOKS) kehittämistyön.

Tuloksena saamme kuvaukset, joita koulutuksen järjestäjät voivat soveltaa osana omaa kokonaisarkkitehtuurityötään. Niitä voidaan hyödyntää mm. laatutyössä, kehittämiskohteitten ja -projektien määrittelyssä sekä tehtäessä tarjouspyyntöjä, jotka koskevat järjestelmähankintoja.

tiistai 30. lokakuuta 2018

Sidosryhmäkontakteja


Parasta DigiTukea -hankkeessa teemme yhteistyötä tällä hetkellä muun muassa seuraavien tahojen kanssa:


Gofore:


Tuoreimpana sidosryhmänä yhteentoimivuuteen ja tietomallinnukseen on hankittu asiantuntijapalvelua, jonka meille tuottaa Gofore. Yhteistyö on käynnistynyt lokakuun lopussa.


YTI-hanke/Väestörekisterikeskus:


Teemme yhteistyötä valtiovarainministeriön asettaman “Yhteinen tiedon hallinta” (YTI) -hankkeen kanssa. YTI-hankkeen tavoitteena on edistää julkisen tiedon hallinnan yhtenäisyyttä. Väestörekisterikeskuksen YTI-tiimin Petri Tenhunen, Anssi Hänninen ja Marko Latvanen esittelivät meille kesäkuussa Suomi.fi:n yhteentoimivuusalustaa ja sen työkaluja. Marraskuussa otamme käyttöön tietomallit-työkalun.

Väestörekisterikeskuksen Marko Latvanen (esittelemässä) ja Petri Tenhunen (oikealla näytön puolella) vieraana Parasta DigiTukea sanastotyön päivässä 11.6.2018 Stadin AO:n tiloissa.


Sanastokeskus TSK:


Parasta DigiTukea -sanastotyöryhmä työskentelee Sanastokeskus TSK:n terminologin Riina Kosusen johtamana. Sanastokeskus TSK ja Riina Kosunen tekevät yhteistyötä myös OKM:n opetus- ja koulutussanaston (OKSA) parissa.


eHOKS-hanke (OPH):


Keväällä aloitimme yhteistyön OPH:n eHOKS-hankkeen kanssa. Kyseisessä hankkeessa kehitetään sähköistä eHOKS-palvelua. Ensimmäinen konkreettinen osoitus yhteistyöstä oli eHOKS-projektiryhmän ja Parasta DigiTukea järjestämä avoin keskustelutilaisuus opintohallintojärjestelmien toimittajille kesäkuun alussa ja sitä seurannut jatkotilaisuus 6.9.2018. Kolmas tilaisuus järjestetään 3.12.2018.

maanantai 15. lokakuuta 2018

Parasta-kehittämisohjelmat yhteistyössä


Parasta DigiTukea -hankkeemme tekee yhteistyötä muiden Parasta-kehittämisohjelmien kanssa. Konkreettisesti yhteistyö alkoi toukokuussa käynnistyneessä yhteiskehittämisen prosessissa, jossa palvelumuotoilumenetelmiä hyödyntäen kerätään asiakasymmärrystä ja uudistetaan työpaikalla järjestettävän koulutuksen palveluprosesseja asiakaslähtöisiksi. Kehittämistyötä johtaa ja organisoi Parasta Palvelua ja siihen osallistuu työelämäasiakkaita sekä Parasta DigiTukea ja Parasta DigiOhjausta.  

Hankeperhekuvassa parasta-projektipäälliköt OKM:n ja OPH:n Ammatillisen koulutuksen kehittämisen päivässä 4.10.2018 Helsinki Congress Paasitornissa.

Hyödynnämme Parasta Palvelua -yhteiskehittämisen tuloksia ja heidän tuottamiaan koulutuksen järjestäjien yhteisiä toimintaprosesseja. Näin saadaan kytkettyä työpaikalla järjestettävän koulutuksen palveluiden ja prosessien kuvaaminen ja yhdenmukaistaminen hankkeemme työskentelyyn.

Lokakuun alussa tiivistimme yhteistyötämme Parasta Palvelua -koordinaattoreiden kanssa. Ensimmäisinä askelina tutkimme yhdessä palvelupolun kriittisiä pisteitä ja alamme kartoittaa, mitä tietoa palvelupolulla liikkuu.

tiistai 25. syyskuuta 2018

Sanastotyö

Parasta DigiTukea on aloittanut huhtikuussa 2018 sanastotyön. Työskentelyssä määritellään sanastoa, jota tarvitaan tietojärjestelmissä työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä. Sanastotyö toimii tärkeänä kulmakivenä yhteentoimivuuden edistämisessä, sillä yhteisesti sovittua terminologiaa tarvitaan järjestelmien välisessä tietojen vaihdossa ja yhdistämisessä. 

Terminologi mukana työskentelyssä


Elokuusta alkaen sanastotyömme tukena on työskennellyt Sanastokeskus TSK:n terminologi Riina Kosunen. Hän perehdytti meidät sanastotyöhön, johon voit tutustua katsomalla seuraavan tallenteen:&nbsp

Torstaina 20.9.18 sanastotyöryhmäläisemme kokoontuivat Keravalla, Keuda-talolla, termi-inventaarioon terminologin johdolla.

Parasta DigiTukea -sanastotyöryhmäläisiä ja Riina Kosunen 20.9.2018

Sanastotyön tarkoitus 


Sanastotyötä tehdään semanttisen yhteentoimivuuden takaamiseksi. Tavoitteena on, että tietoja vaihtavat järjestelmät ja organisaatiot ymmärtävät tiedot samalla tavalla. Tähän tarvitaan yhteisesti määriteltyjä sanastoja.

Sanastomäärittelyt tulevat konkretisoitumaan myöhemmin Parasta DigiTukea -hankkeen työstäessä tietomalleja, joilla kuvataan järjestelmään talletettujen tietojen rakennetta. Tietomallikuvauksissa käytetään sanastossa määriteltyjä termejä. Samalla sanasto auttaa määrittelemään, mikä talletettujen tietojen merkitys on. Kun eri järjestelmissä on käytetty samaa sanastoa ja samaa tietomallia, voidaan niiden sisältämät tiedot helpommin yhdistää toisiinsa. 


perjantai 14. syyskuuta 2018

Tervetuloa lukemaan Parasta DigiTukea -hankkeen kuulumisia!


Vuoden 2018 alussa käynnistynyt Parasta DigiTukea -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, ja sen toiminta-aika jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka. Koordinaatiotehtävästä vastaa Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja mukana osatoteuttajina on 11 muuta koulutuksen järjestäjää ympäri Suomen. 

Hankkeen toiminnan ydin on mallintamisessa ja kuvaamisessa. Tavoitteena on tuottaa tietojärjestelmäkehityksen tueksi reformin mukaisia kuvauksia sekä rajapinta- ja tietomäärittelyitä. Työskentelyssä keskitytään erityisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosesseissa liikkuvien tietojen kuvaamiseen. Kuvaukset tulevat avoimesti saataville ja ovat kenen tahansa jatkokehitettävissä.

Mallintamisen tarkoituksena on kehittää työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyvien palveluiden ja järjestelmien yhteentoimivuutta. Yhteentoimivuuden tavoitteena on mahdollistaa tietojen siirto ja jakaminen prosessista toiseen, järjestelmästä toiseen sekä organisaatiosta toiseen siten, että yhteinen ymmärrys tiedon merkityksestä säilyy läpi tiedon koko kulkureitin. Yhteentoimivuuden saavuttamiseksi DigiTuen laatimissa kuvauksissa otetaan huomioon kansalliset järjestelmät ja niissä tehty kehittämistyö. Hanke tekee myös tiivistä yhteistyötä muiden Parasta-hankkeiden (Parasta Palvelua, Parasta DigiOhjausta ja Parasta osaamista) kanssa. 

Parasta DigiTukea tekee toisin sanoen pohjatyötä, josta on apua ammatillisen koulutuksen järjestäjille, kun työpaikalla järjestettävän koulutuksen tietoaineistoja liikutellaan, palveluita digitalisoidaan ja prosesseja automatisoidaan.

Jatkossa julkaisemme blogikirjoituksia vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa. Voit tilata blogitekstit myös suoraan sähköpostiisi.