Materiaalit


Parasta DigiTukea YouTube-kanava: 

https://www.youtube.com/channel/UCX3Ei7fLt3C-Dy4Vs0Qfv-g/videos
Kanavalla on jaossa tallenteet eri tilaisuuksistamme sekä esittelyvideoitamme.

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen tietomalli:

Soveltamisprofiili: https://tietomallit.suomi.fi/model/dt/


Työpaikalla järjestettävän koulutuksen sanasto:

Sanasto on julkaistu kahdessa muodossa:

Sanastot-työkalussa julkaistu 26.11.2019:
https://sanastot.suomi.fi/concepts/86d241b2-2dee-4289-b2bf-e1eeacba8567

PDF-tiedostona 29.11.2019:
https://tsk.fi/tiedostot/pdf/Tyopaikalla_jarjestettavan_koulutuksen_sanasto.pdf

Yhteentoimivuuden kypsyystasomalli:

Kypsyystasomalli on julkaistu kahtena tiedostona. Excel-tiedostossa on kypsyystasomallin väline ja PDF-tiedostossa mallin tarkempi kuvaus ja ohjeistus.

Kypsyystasomalli (lataa)
Kypsyystasomallin kuvaus ja ohjeistus

Palvelumuotoilusprinttien ja työpajojen tuotokset:

Hyrrä: prototyyppi työelämässä oppimisen alustasta
Koski-kävely: menettelytapa ymmärryksen lisäämiseksi tiedon laadusta ja yhteentoimivuudesta

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen kokonaisarkkitehtuurikuvia:

Periaatteellinen taso:
Ohjaavat lait ja säädökset
Strategiakartta
Strategiakartan tarkennus: Aikaperusteisuudesta toiminnasta osaamisperusteiseen
Strategiakartan tarkennus: Koulutusta viedään yhä enemmän työelämään
Strategiakartan tarkennus: Osaamisen hankkiminen ja osoittaminen tehdään aidoissa työtehtävissä
Strategiakartan tarkennus: Organisaatioiden järjestelmät ja prosessit ovat yhteentoimivia

Toiminta-arkkitehtuuri:
Palvelukartta
Prosessikartta (tuotettu Parasta Palvelua kanssa)
Toimijat (tuotettu Parasta Palvelua kanssa)
Toimijoiden välinen vuorovaikutus:
Koulutussopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutus
Yrittäjän oppisopimuskoulutus
Laajennettu oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä

Kokonaisarkkitehtuurikuvat on tallennettu myös Arkkitehtuuripankkiin, jonka julkaisuportaalissa ne ovat katseltavissa (Valitse Select Model ja seuraa polkua: KA Mallinnuspalvelu > 2 Valtionhallinto > 4 Ministeriöt ja hallinnonalat > Opetus- ja kulttuuriministeriö > Koulutus ja vaka > 3. Julkaistu > Työpaikalla järjestettävä koulutus). Huom. julkaisuympäristö edellyttää käyttäjätunnuksia (lisätietoja: https://www.suomi.fi/palvelut/julkisen-hallinnon-kokonaisarkkitehtuurin-mallinnuspalvelu-vaestorekisterikeskus/4a3f3c92-834d-4f83-8a60-2251717b13e7).

Videosarja:


Koulutusmateriaalit:


Tiedolla johtamisen webinaari
Yhteentoimivuuden varmistaminen tiedonhallinnan avulla -webinaari


Osa 1:Osa 2:Osa 3:Yhteentoimivuus ja tietoarkkitehtuuri -webinaari 1:


Osa 1:
Osa 2:
Yhteentoimivuus ja tietoarkkitehtuuri -webinaari 2:


Osa 1:
Osa 2:
Sanastotyön perehdytys 7.9.2018:Opintopolun käyttäjäkutsu:

Opintopolun virkailijakäyttäjän kutsu -ratkaisu on tehty osana Parasta DigiTukea -kehittämishanketta. Toteuttajina ovat olleet Koulutuskeskus Salpaus ja Opetushallitus yhteistyössä. 

Kuvaus ratkaisusta OPH:n wikissä: 
https://confluence.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=93031491

Esittelytilaisuuden tallenne: 
https://youtu.be/HoljoDIbDDU