perjantai 22. helmikuuta 2019

Parasta-yhteistyö Oulussa

Parasta-kehittämisohjelmat tekevät yhteistyötä monen tasoisesti: valtakunnallisesti, alueellisesti, verkostoissa esimerkiksi työelämäkumppanien kanssa sekä paikallisesti omissa oppilaitoksissaan. Yhteistyön alkutaival oli yhteisen ymmärryksen muodostamista, josta asia kerrallaan on päästy konkretiaan.

Oulussa aloitimme yhteistyön viime vuonna. Yhteistyötapaamisia oli OSAO:n ja OAMK/AMOK:n Parasta-kehittämisohjelmien kesken: Ensimmäisen tapaamisen järjesti kesän 2018 alussa Parasta Osaamista ja toisen Parasta Palvelua syksyllä 2018. Tapaamisissa esittelimme toisillemme työmme tavoitteita ja suunniteltuja toimenpiteitä etsien yhteistyöpintoja alueellisessa kehittämisessä.

Tämän vuoden ensimmäisessä tapaamisessa mukana olivat OSAO:n Parasta Palvelua, Parasta DigiTukea ja Parasta DigiOhjausta ja OAMK:n Parasta Osaamista sekä Luovin Parasta DigiOhjausta ja Parasta Palvelua. Lisäksi saimme vieraaksemme Keudasta Parasta Palvelua koordinoivan projektipäällikön Päivi Kalliokosken. Järjestysvuorossa oli tällä kertaa Parasta DigiTukea.

Tapaamisen aikana käsittelimme ajankohtaisia asioita ja kuulumisia. Asioista esillä oli muun muassa Parasta Palvelua tuottamat osaamistestit ja Parasta DigiTukea -sanastotyö sekä Parasta-kokonaisuuden yhteistyö ja sen näkyminen.  Päivi Kalliokoski esitteli meille kumppanuusasiaa työelämässä oppimisen palveluprosessissa.

Alueellisessa yhteistyössämme tulee korostumaan kehittämisohjelmiemme tuloksien levittäminen. Seuraavaksi kartoitamme, mitä muiden toimesta järjestettäviä tilaisuuksia tänä keväänä sekä ensi syksynä on Oulussa sekä millainen mahdollisuus meillä olisi päästä esille niissä. Vaihtoehtoisesti tulemme järjestämään omia tilaisuuksia.

Tuloksien levittämisen osalta totesimme, että Parasta Osaamista on jo tässä vaiheessa menossa, kun taas meillä muilla laajempi jakaminen ja käyttöönottoa tukeva toiminta alkaa vasta syksymmällä. Tämä on silti yhteistyön ja asiamme tunnettavuuden kasvattamisen paikka kaikille neljälle Parasta-kehittämisohjelmalle Oulussa.

Oulun Parasta-yhteistyötapaaminen 19.2.2019 Hilikussa OSAO:lla,
kuvan otti Kati Pääkkönen, Parasta Palvelua Pohjoisen aluekoordinaation projektipäällikkö

Teksti: Riikka Lahtela, projektikoordinaattori, OSAO

keskiviikko 13. helmikuuta 2019

Parasta Palvelua -yhteistyötä: Uusi Amis 1-vuotisjuhlat

Parasta DigiTukea -toimijoita on osallistunut Parasta Palvelua -kehittämisohjelman neljällä eri alueilla järjestämiin väliseminaareihin tammi- ja helmikuussa. Tilaisuuksien teemana on ollut ”Uusi Amis 1 vuotta” ja asiasisältönä on ollut muun muassa Parasta Palvelua -palvelupolun avaaminen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön puheenvuoro. Mukana tilaisuuksissa on ollut työelämäkumppaneita, verkostotoimijoita ja koulutuksen järjestäjien edustajia.

Parasta Palvelua Pohjoisen Uusi Amis 1 vuotta juhla järjestettiin 7.2.2019 Paltamon Jättiläisenmaan jylhissä maisemissa. Aamupäivä aloitettiin kahvittelun merkeissä ja moikkaamalla vanhoja ja uusia tuttuja. Tervetulotoivotusten ja esittelykierroksen jälkeen OKM:n Mari Pastila-Eklund muistutteli mieliin, mikä oli uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön lähtökohta. Kaikki lähtee osaamisperusteisuudesta. Uuden ammatillisen koulutuksen tavoitteena on tulevaisuuden osaamistarpeeseen vastaaminen ja osuvuus sekä oikea-aikaisuus. Parhaimmillaan ammatillinen koulutus kehittää työelämän osaamista ja kehittymistä. Koulutuspalvelut rakennetaan eri asiakasryhmien tarpeiden mukaan: työpaikat ovat opiskelijoiden rinnalla ammatillisen koulutuksen tärkein asiakas, mutta myös yhteistyökumppani. Ammatillisella koulutuksella tuetaan yhä enemmän yritysten kasvua ja uudistumista sekä työ- ja elinkeinotoiminnan kehitystä. Työelämä on tärkeässä roolissa ammatillisen koulutuksen laadun varmistuksessa ja vastauksia saadakseen otetaan käyttöön vuonna 2020 työelämäpalaute, jonka tulokset vaikuttavat rahoitukseen.

Uusi vuoden 2019 strategiarahoitushaku on käynnistynyt ja koulutuksen järjestäjillä on mahdollisuus kehittää ja uudistaa/vahvistaa toimintaansa. Strategiarahoituksen yhtenä painopisteenä on mm. ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistaminen; HOKS-prosessi ja koulutus- ja oppisopimuksen palveluprosessin osaamisen kehittäminen. Huomattavaa on, että Parasta -kehittämishankkeissa tehty työ on noussut tärkeään rooliin strategiarahoituksen myöntämisessä.
Työelämän edustajien kannanotoissa nousi esille mm. ammatillisen koulutuksen vetovoiman, brändin ”kirkastaminen”, mutta on muistettava, että imagoa ei saada, se pitää ansaita. Työelämä odottaa, että perusasiat ja työelämän pelisäännöt osataan ja opettaja vastaa opiskelijan motivoinnista ja sitoutumisesta opiskeluun. Työpaikkaohjaajakoulutusta tarvitaan. Haasteena ammatilliselle koulutukselle on, että löytää opiskelijalle oikea tutkinto ja yritykselle oikea henkilö. Työelämä on murroksessa ja esim. perinteisessä teollisuudessa työt muuttuvat digitaalisuuden myötä sekä kansallisesti että globaalisesti ja tämä tuo omat haasteensa ammatilliselle koulutukselle. Osaajia tarvitaan esim. oman toimialansa substanssiosaajista, jotka ymmärtävät miten automatiikkaa voidaan hyödyntää. Työelämällä on myös huoli, että yksityiseltä sektorilta tulee hyvin mielenkiintoisia koulutustarjouksia, mutta ei oppilaitoksilta.

Milja Manninen (Gradia) kertoi osaamiskartoituskyselyn tilanteesta. Lähtökohtana on, että uuden lainsäädännön mukainen toiminta on lähentänyt ja yhtenäistänyt koulutus- ja oppisopimusosaamista toisiinsa. Molemmissa tarvitaan yhtenäistä perusosaamista, jota voidaan kuvata välttämättömänä minimitasovaatimuksena ja perustason osaamisen nostamiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Kysely kohdistetaan työelämäyhteistyötä koulutus- ja oppisopimusprosessien parissa työskenteleville. Osaamistarvekyselyllä on kolme tasoa eli kaikille yhteinen perusosaaminen, siirtymien osaaminen ja laajennettu oppisopimusosaaminen ja/tai laaja-alainen asiakkuusosaaminen. Kyselyn tulosten myötä johto, esimiehet ja HR saavat eväitä toiminnan kehittämiseen asiakaslähtöisesti koulutus- ja oppisopimustoiminnassa.

Herkullisen, luonnon yrteillä maustetun, lounaan ja Jättiläisenmaan esittelyn jälkeen pääsimme digitaalisia työvälineitä hyväksikäyttäen tekemään tiimeissä ryhmätyötä nimeltä Vastavuoroinen kumppanuus. Taustalla oli työelämästä nousseet kriittiset pisteet. Mukava tekemisen meininki ja iloinen nauru täyttivät tilan. Sen jälkeen valmistui kuusi persoonallista taulua aiheesta ”Vastavuoroinen kumppanuus”, josta eniten ääniä saanut palkittiin.

Päivän loppupuolella myös Parasta DigiTukea (Eeva-Leena Ronkainen, OSAO) ja Parasta Osaamista (Päivi Kilja, OAMK) esittelivät toimintaansa lyhyesti. Ohjelma päättyessä Parasta Palvelua koordinaation projektipäällikkö Päivi Kalliokoski kiitteli synttäreille osallistujia ja tapahtuman toteuttajia. Kotimatkalle lähdettiin hyvillä mielin yllätyskassin kanssa. KIITOS!

”Kun katsoo maailmaa jättiläisen silmin,
näkee kauas ja tuntee isosti.”  

Kuva: Eeva-Leena Ronkainen


Teksti: Riitta Ranta, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä (JEDU)