maanantai 30. syyskuuta 2019

Kenen työtä yhteentoimivuus on?

Syksyn aikana meiltä on usein kysytty, että ketkä ovat kohderyhmäämme ja kenen kannattaisi osallistua järjestämiimme tilaisuuksiin. Tilaisuudet ovat antoisia koulutuksen järjestäjien edustajille, joiden työtehtäviin kuuluu yhteentoimivuuden kehittäminen tai sen johtaminen. Erityisesti toivomme mukaan heitä, joille yhteentoimivuuden merkitys ei ole vielä selkiintynyt.
 
Ensisijainen kohderyhmämme ovat koulutuksen järjestäjät ja heidän henkilöstönsä. Toissijaisesti viestimme hankkeestamme muille sidosryhmillemme kuten järjestelmätoimittajille. Opiskelija- ja työelämäasiakkaat eivät ole suoraan kohderyhmäämme, vaikka olemme tehneet tätä työtä nimenomaan sen takia, että tulevaisuudessa voitaisiin kehittää asiakaslähtöisempiä palveluita työelämässä oppimiseen.

Parasta DigiTukea -kehittämishankkeessa meillä on mukana joukko oppisopimuksen ja koulutussopimuksen sekä ohjauksen asiantuntijoita, suunnittelijoita, opettajia, pääkäyttäjiä, järjestelmäkehittäjiä, tietoarkkitehti ja arviointijohtaja. Jokaista meistä on tarvittu eikä työ olisi onnistunut ja edennyt ilman yhteistyötämme. Yhteentoimivuus ei siis ole minkään tietyn ammattiryhmän työtä, vaan ennen kaikkea yhdessä tekemistä.

21.8.2019 Parasta DigiTukea -toimijoita ja Goforen konsultti Jarno Naukkarinen


Kirjoittaja: projektikoordinaattori Riikka Lahtela (OSAO)

perjantai 6. syyskuuta 2019

Parasta DigiTukea -sanasto julkaistu ja kommentoitavissa 20.9. saakka

Olemme julkaisseet Parasta DigiTukea -sanaston Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa. Samalla on käynnistimme lausuntokierroksen, jossa pyydämme kommentteja noin 50:n työpaikalla järjestettävän koulutuksen käsitteisiin.

Käsitteet on esitetty termitietueina ja käsitekaavioina. Määritelmät on annettu suomeksi ja termisuositukset suomeksi ja ruotsiksi. Sanastomme aihepiiriin liittyy runsaasti käsitteitä, jotka on määritelty opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa Opetus- ja koulutussanastossa (OKSA). Koska sanastomme on tarkoitus julkaista myöhemmin osana OKSAa, lausuntokierrosversion yhteyteen on lainattu OKSAsta ainoastaan keskeisimmät yhteiset käsitteet.

Parasta DigiTukea -sanasto on saatavilla kahdessa eri muodossa ja sitä voi kommentoida kahdella eri tavalla (deadline 20.9.2019):

  1. Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa: https://sanastot.suomi.fi/concepts/86d241b2-2dee-4289-b2bf-e1eeacba8567

    Kommentointi tapahtuu Kommentit-työkalussa: https://kommentit.suomi.fi/commentround;commentRoundId=3a564689-61fb-4c2a-8778-5db1c3400560

    Tämä kommentointitapa edellyttää Yhteentoimivuusalustan tunnuksia. Lisätietoja: https://vrk-ewiki.eden.csc.fi/pages/viewpage.action?pageId=21779517

  2. Sanastokeskus TSK:n sivustolla on PDF-muotoinen sanasto: http://www.tsk.fi/tiedostot/luonnokset/PDT/ParastaDigiTukea_sanasto.pdf

    PDF-muotoista sanastoa on tarkoitus kommentoida kirjoittamalla lausunnot lausuntopohjaan, joka löytyy osoitteesta http://www.tsk.fi/tiedostot/luonnokset/PDT/Lausuntopohja.rtf, ja lähettämällä täydennetty tiedosto Sanastokeskukseen terminologi Riina Kosuselle (etunimi.sukunimi@tsk.fi ).

Lausuntokierroksen jälkeen sanastotyöryhmämme jatkaa työskentelyä Riina Kosusen johdolla käsittelemällä lausunnot ja viimeistelemällä sanaston.

Parasta DigiTukea -sanastotyöryhmäläisiä 23.8.2019 Keuda-talolla Keravalla