Tietoja

Parasta DigiTukea on:

  • Valtakunnallinen, OKM:n rahoittama 1,5 miljoonan €:n hanke/kehittämisohjelma
  • Koordinaatiotehtävästä vastaa Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
  • Osatoteuttajina on 11 koulutuksen järjestäjää
  • Toiminta-aika on 1.1.2018 - 31.12.2019

Tavoitteet


Parasta DigiTukea -hankkeen tavoitteena on luoda kansalliset yhteentoimivuuden kuvaukset työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosesseihin:
  • Tieto-, palvelu- ja rajapintakuvaukset sekä määritykset koulutuksen järjestäjien käyttöön.
  • Asiakaslähtöisesti oppisopimuskoulutuksen ja koulutussopimuksen toimintaprosesseihin ja sopimusmalleihin.
  • Ammatillisen koulutuksen uudistuksen vaatimuksia vastaavasti.
  • Otetaan huomioon kansalliset palvelut ja niiden kehittämistyö.
  • Syntyneet kuvaukset tulevat avoimesti saataville ja ovat kenen tahansa jatkokehitettävissä.