tiistai 25. syyskuuta 2018

Sanastotyö

Parasta DigiTukea on aloittanut huhtikuussa 2018 sanastotyön. Työskentelyssä määritellään sanastoa, jota tarvitaan tietojärjestelmissä työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä. Sanastotyö toimii tärkeänä kulmakivenä yhteentoimivuuden edistämisessä, sillä yhteisesti sovittua terminologiaa tarvitaan järjestelmien välisessä tietojen vaihdossa ja yhdistämisessä. 

Terminologi mukana työskentelyssä


Elokuusta alkaen sanastotyömme tukena on työskennellyt Sanastokeskus TSK:n terminologi Riina Kosunen. Hän perehdytti meidät sanastotyöhön, johon voit tutustua katsomalla seuraavan tallenteen:&nbsp

Torstaina 20.9.18 sanastotyöryhmäläisemme kokoontuivat Keravalla, Keuda-talolla, termi-inventaarioon terminologin johdolla.

Parasta DigiTukea -sanastotyöryhmäläisiä ja Riina Kosunen 20.9.2018

Sanastotyön tarkoitus 


Sanastotyötä tehdään semanttisen yhteentoimivuuden takaamiseksi. Tavoitteena on, että tietoja vaihtavat järjestelmät ja organisaatiot ymmärtävät tiedot samalla tavalla. Tähän tarvitaan yhteisesti määriteltyjä sanastoja.

Sanastomäärittelyt tulevat konkretisoitumaan myöhemmin Parasta DigiTukea -hankkeen työstäessä tietomalleja, joilla kuvataan järjestelmään talletettujen tietojen rakennetta. Tietomallikuvauksissa käytetään sanastossa määriteltyjä termejä. Samalla sanasto auttaa määrittelemään, mikä talletettujen tietojen merkitys on. Kun eri järjestelmissä on käytetty samaa sanastoa ja samaa tietomallia, voidaan niiden sisältämät tiedot helpommin yhdistää toisiinsa. 


perjantai 14. syyskuuta 2018

Tervetuloa lukemaan Parasta DigiTukea -hankkeen kuulumisia!


Vuoden 2018 alussa käynnistynyt Parasta DigiTukea -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, ja sen toiminta-aika jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka. Koordinaatiotehtävästä vastaa Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ja mukana osatoteuttajina on 11 muuta koulutuksen järjestäjää ympäri Suomen. 

Hankkeen toiminnan ydin on mallintamisessa ja kuvaamisessa. Tavoitteena on tuottaa tietojärjestelmäkehityksen tueksi reformin mukaisia kuvauksia sekä rajapinta- ja tietomäärittelyitä. Työskentelyssä keskitytään erityisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosesseissa liikkuvien tietojen kuvaamiseen. Kuvaukset tulevat avoimesti saataville ja ovat kenen tahansa jatkokehitettävissä.

Mallintamisen tarkoituksena on kehittää työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyvien palveluiden ja järjestelmien yhteentoimivuutta. Yhteentoimivuuden tavoitteena on mahdollistaa tietojen siirto ja jakaminen prosessista toiseen, järjestelmästä toiseen sekä organisaatiosta toiseen siten, että yhteinen ymmärrys tiedon merkityksestä säilyy läpi tiedon koko kulkureitin. Yhteentoimivuuden saavuttamiseksi DigiTuen laatimissa kuvauksissa otetaan huomioon kansalliset järjestelmät ja niissä tehty kehittämistyö. Hanke tekee myös tiivistä yhteistyötä muiden Parasta-hankkeiden (Parasta Palvelua, Parasta DigiOhjausta ja Parasta osaamista) kanssa. 

Parasta DigiTukea tekee toisin sanoen pohjatyötä, josta on apua ammatillisen koulutuksen järjestäjille, kun työpaikalla järjestettävän koulutuksen tietoaineistoja liikutellaan, palveluita digitalisoidaan ja prosesseja automatisoidaan.

Jatkossa julkaisemme blogikirjoituksia vähintään 1-2 kertaa kuukaudessa. Voit tilata blogitekstit myös suoraan sähköpostiisi.