perjantai 31. toukokuuta 2019

Strategiakartta kokoaa toiminnan tavoitteet


Kokonaisarkkitehtuuriin kuvataan toiminnan tavoitteet sekä toteutus. Arkkitehtuurikuvauksiin kuuluva strategiakartta on hyvä ylätason kooste, joka sisältää toiminnan tavoitteet, niiden saavuttamiseksi tarvittavat tulokset sekä kyvykkyydet, joita tuloksiin pääseminen edellyttää. Muilla, alaspäin tarkentuvilla kuvauksilla konkretisoidaan, miten tulokset käytännössä on tarkoitus saada aikaan.

Parasta DigiTukea –hankkeen tavoitteena on tuottaa kuvauksia, jotka tukevat koulutuksen järjestäjien kokonaisarkkitehtuurityötä. Koska Parasta DigiTukea kuuluu ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon tukiohjelmaan, aloitimme oman kokonaisarkkitehtuurityömme määrittelemällä ammatillisen koulutuksen uudistamisen keskeisiä tavoitteita.

Kun ammatillista koulutusta uudistettiin vuoden 2018 alusta lähtien, oli muutoksen motivaattoreina useita yhteiskunnassa havaittuja ilmiöitä: muuttoliike jatkuu, väestö ikääntyy, käytettävissä olevat resurssit pienenevät. Vapaana olevan työvoiman ja työpaikkojen välillä on tunnistettu kohtaanto-ongelma – työpaikkoja on täyttämättä, mutta samaan aikaan on myös työttömiä työnhakijoita. Onko väestöä koulutettu sellaisiin tehtäviin, joissa ei tarvita uutta työvoimaa? Työelämän osaamistarpeet muuttuvat myös moninaisemmiksi: enää ei riitä, että tuotetaan saman muotin mukaista tutkintokoulutusta, vaan sisältöjä olisi hyvä yhdistellä yli tutkintorajojen. Samaan aikaan työelämän digitalisaatio etenee ja koulutuksen alalla käyttöön otettavat kansalliset tietojärjestelmäpalvelut laajenevat ja monipuolistuvat.

Nämä edellä esitellyt ilmiöt on kuvattu strategiakartassa nk. ajureina, ja ajurit puolestaan määrittävät uudistumisen tavoitteita. Tavoitteista monet liittyvät työelämäyhteistyöhön, työelämän kuulemiseen ja koulutuksen viemiseen työpaikoille. Erityisesti työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessit ja tietosisällöt sekä niihin liittyvä yhteentoimivuus ovat Parasta DigiTukea –hankkeen keskeisintä työsarkaa.

Jotta uudistetulle koulutukselle asetetut tavoitteet ja tulokset olisivat saavutettavissa, täytyy koulutuksen järjestäjillä olla niihin tarvittavaa kyvykkyyttä. Näiden kaikkien asioiden kooste on esitetty kuvassa näkyvässä strategiakartassa. Sen pohjalta Parasta DigiTukea –hanke jatkaa työpaikalla järjestettävään koulutukseen liittyvien kokonaisarkkitehtuurikuvausten tuottamista.

Teksti: Katriina Karkimo, projektikoordinaattori, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.